ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު

  • މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން 22 ކުލަބަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި
  • ލިޔެކިއުންތަށް ހުށަހެޅުން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވޭ
  • ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މުބާރާތް ފަށާނެ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:17 | 1,502

2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރޮކް ސްޓްރީޓްސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު - އެފްއޭއެމް

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުގައާއި މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރު ކުލަބު، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި އެސޯސިއޭޓް މެންބަރު ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހެޑް އިސްމާޢީލް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ފުރުސަތުގައި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން 22 ކުލަބަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ޓީމުތަކެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން މީގެ ކުރިން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ލިޔެކިއުންތަށް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިން ނަމަވެސް، ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަޙްމަދު ސަލީމް (ހީނާ) ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އަދިވެސް ޓީމުތަކުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ހުރުމުން، މިހާރު އެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެކަމަކު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ފެށުން ހަފުތާއަކަށް ލަސްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މުބާރާތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތުން ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުން އޮތީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ތިންވަނަ ޑިވިޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް ބައެއް ކުލަބުތަކުން ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައެވެ.

މި އަހަރު ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމިއިރު، މިދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް މި މުބާރާތް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިއިރު، އެ ފަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޮކް ސްޓްރީޓްސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. އެ މުބާރާތުގައި 31 ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.