ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އިޓާލިއަން ލީގު

ސަސުއޯލޯ އަތުން ޔުވެންޓަސްއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

  • ސަސުއޯލޯ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ޔުވެންޓަސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 33 ޕޮއިންޓާއެކު

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:43 | 1,860

ޔުވެންޓަސް އާއި ސަސުއޯލޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 3-1 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސަސުއޯލޯ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، ސަސުއޯލޯއަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މި ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުގެ ޕެޑްރޯ އޮބިއަންއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާއަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައިވަނީ ޔުވެންޓަސްގެ ފެޑެރިކޯ ކިއެސާއަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ފައުލާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އޮބިއަންއަށް ރެފުރީ ރީނދޫ ކާޑެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު ރެފުރީ ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

ސަސުއޯލޯގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެނީލޯއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން ގްރެގޮއިރޭ ޑެފްރެލްގެ ލަނޑުން ސަސުއޯލޯއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި އާރޮން ރަމްސީ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އަދި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުވެންޓަސްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޔުވެންޓަސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ކުޅުނު 16 މެޗުން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވި ސަސުއޯލޯ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 17 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.