ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް

ޗެލްސީ، ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް

  • މޯކޭމްބް އަތުން ޗެލްސީ މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ބާމިންހަމް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެރިން އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:22 | 1,833

ޗެލްސީ އާއި މޯކޭމްބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޗެލްސީ މޮޅުވީ 4-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ޗެލްސީ އާއި، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޗެލްސީ ހޯދީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ހަތަރުވަނަ ޑިވިޝަނުގެ މޯކޭމްބް އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު ޗެލްސީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މޭސަން މައުންޓެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޓިމޯ ވާނާ ވަނީ ޗެލްސީއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއިއެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކައި ހަވާޓްޒް ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ސިޓީ އާއި ބާމިންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-0 ން

ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ އަނެއް ޖާގަ ސިޓީން ހޯދީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބާމިންހަމް ސިޓީ އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ އަގުއޭރޯ ކޮންޓެކްޓްވުމާ ގުޅިގެން ފަހު ވަގުތު އޭނާ ވަނީ އެކަހެރިވާން ޖެހިފައެވެ. އަގުއޭރޯ ވައިރަހަށް ނެގެޓިވްވި ނަމަވެސް، އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫކުތަކުގައިވާ ގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ކޮންޓްކެޓްވި މީހެއް ނަމަ 10 ދުވަހަށް އެކަހެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ސިޓީން ކުރިއަށް ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗުވެސް އޭނާއަށް ގެއްލޭނެއެވެ.

ސިޓީގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ބެނާޑޯ ސިލްވާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި އޭހެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ސިޓީއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ޖެހި ސިލްވާއެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު މެެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ފިލް ފޯޑެންއެވެ.

މެރިން އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 5-0 ން

މީގެ އިތުރުން ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޓޮޓެންހަމް ހޯދީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އަށްވަނަ ޑިވިޝަނުގެ މެރިން އޭއެފްސީ އަތުން 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މެރިންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކާލޮސް ވިނީޝިއުސްއެވެ. އަދި އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ވިނީޝިއުސް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޫކަސް މޯރާ ޓޮޓެންހަމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ފަސް މިނެޓު ފަހުން ވިނީޝިއުސް ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ޖެހި ފަސްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަލްފީ ޑެވިންއެވެ. މި ލަނޑާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ޓޮޓެންހަމުގެ ތާރީޚުގައި ލަނޑު ޖެހި އެންމެ އުމުރުން ހަގު ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ޗެލްސީ އާއި، ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ދަތުރުކުރިއިރު، ހަތަރުވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްރޯލީ ޓައުން އަތުން 3-0 ން ބަލިވެ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.