ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު

  • ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ފުރަތަމަ މޮޅާއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 00:07 | 2,283

ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ 1-0 ން - އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް އެންޖެލް މުނޯޒެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ދަ ގްރާންޑޭއިން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ދަ ގްރާންޑޭގެ ފޯވާޑް އޮޓަބެކް ޚައިދަރޯފަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން (ޔާނު) އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުުވެފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދަ ގްރާންޑޭއިން އެ ޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަ ކުރިއިރު، މި ހާފުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ހަސަން ޝިފާން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ދަ ގްރާންޑޭގެ ކެޕްޓަން ޔަސްފާދު ހަބީބް (މުލަކޭ) ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއްވެސް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގް ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު ބުނީ މެޗަށް ނުކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށްވެސް ނިސްތާރު ބުންޏެވެ.

ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ ފުޓްބޯޅަ އަކީ ބައްޔާއި މޮޅު ހިމެނޭ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި، މި މެޗުން ބަލިވި ކަމުގައިވިޔަސް ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އިންމަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން މޮޅެއް ހޯދިއިރު، މި މޮޅާއެކު އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު ފަސް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ބަލިވި ދަ ގްރާންޑޭ އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ފަސް މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.