raajjemv logo
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީސީން ވެލެންސިއާ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ 11 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ޓީސީ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަތޫފް އާތިފް
3,552
ކ. މާލެ |
10 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 00:11
ޓީސީ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ކުލަބު ވެލެންސިއާ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، މި ހާފުގައި ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ދެ ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާގެ ހުސެއިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ) ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅަ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ހުރެ ދަގަނޑޭ ފޮނުވާލިއިރު، މި ހަމަލާ ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ވެލެންސިއާއިން އެޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މި ލަނޑު ވެލެންސިއާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ދަގަނޑޭއެވެ.

ވެލެންސިއާގެ ލަނޑާއެކު ޓީސީން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު އައްޒާމެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓީސީގެ ބިދޭސީ ފޯވާޑް މެލްކޮމް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓަށް ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރު އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ޓީސީން މި މެޗުގައި ވެލެންސިއާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހިއިރު، މިއީ މި ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާ ކޮޅަށް ވަން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނީ މެޗަށް ނުކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޕޮއިންޓަކުންވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުންތެރިން ކުޅުނު ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށްވެސް އާތީ ބުންޏެވެ.

ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނީ މި މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ލިބުން އެއީ ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި، ވެލެންސިއާ އަކީ މި ލީގުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމު އަތުން ޕޮއިންޓެއް ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ.

ޓީސީން ވެލެންސިއާމޮޅުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިއިރު، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 11 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ވެލެންސިއާއާ އެއްވަރުކުރި ޓީސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ފަސް މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް