raajjemv logo
އިބްރަހިމޮވިޗް އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުން
އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނުގެ ސްކޮޑަށް
 
އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އިބްރަހިމޮވިޗަށް މިލާނުން ކުޅުނު 11 މެޗެއް ގެއްލުނެ
 
އިބްރަހިމޮވިޗަށް އަނިޔާވީ ނޮވެމްބަރު މަހު ނާޕޮލީ އަތުން މިލާން މޮޅުވި މެޗުގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,551
ކ. މާލެ |
9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:35
އޭސީ މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އޭސީ މިލާނުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމަނައިފިއެވެ.

އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އިބްރަހިމޮވިޗަށް އަނިޔާވީ އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ނާޕޮލީ އަތުން 3-1 ން މިލާން މޮޅުވި މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ދެ ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް، ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އިބްރަހިމޮވިޗަށް މިލާނުން ކުޅުނު 11 މެޗެއް ގެއްލުނެވެ. މީގެ ކުރިން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި މިލާނުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް އިބްރަހިމޮވިޗް ނުކުތް ނަމަވެސް، އޭނާ އެއްކޮށް ފިޓްނުވާތީ މިހާތަނަށް މިލާނުގެ ސްކޮޑުން އިބްރަހިމޮވިޗަށް ޖާގަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު މިލާނުން ވަނީ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޓޮރީނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން އިބްރަހިމޮވިޗަށް ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

އިބްރަހިމޮވިޗް އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވިއިރު، އަނިޔާގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ކުޅުނު 10 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 10 ލަނޑު އިބްރަހިމޮވިޗް ޖަހާފައިވަނީ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުގައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި މިލާނުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، އެ ޓީމު އޮތީ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު 16 މެޗުން ލިބުނު 37 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ލީގުގައި މިހާތަނަށް މިލާން ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އެއީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަތުން 3-1 ން މިލާން ބަލިވި މެޗެވެ.

މިލާނުގެ ސްކޮޑުގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ހިމެނިއިރު، ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮރީނޯއާ ދެކޮޅަށް މިލާން ނުކުންނާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 00:45 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް