raajjemv logo
ބެންޒެމާގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުން
ފަސް އަހަރު ފަހުން ބެންޒެމާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށަނީ
 
މި މައްސަލަ ފެންމަތިވީ 2015 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސުން އަރްމީނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެއްގެ ކުރިން
 
ބަލަމުން އަންނަނީ އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވަލްބުއޭނާއަށް ބެންޒެމާ ބިރުދެއްކި މައްސަލަ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,031
ކ. މާލެ |
9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:20
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެތިއު ވަލްބުއޭނާއަށް ބިރުދައްކަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ކަރިމް ބެންޒެމާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ފަސް އަހަރު ފަހުން ބަަލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބެންޒީމާ އާއި އަންހެނަކު ގުޅިގެން ވަލްބުއޭނާގެ ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ އަށް ބިރު ދައްކައި ލާރި ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސުން އަރްމީނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެއްގެ ކުރިންނެެވެ. މި މައްސަލައިގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބެންޒީމާ ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން މައްސަލަ ބަލާފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އެ ފަހަރު މި މައްސަލައިގައި ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ބެންޒެމާ ބޭރުކުރިއެވެ.

މިހާ ހިސާބަށް އައިރު މި މައްސަލަ ބަލާފައި ނުވި ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން ފްރާންސްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ބެންޒެމާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ބެންޒެމާގެ އިތުރުން ހަތަރު މީހަކަށް މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭއިރު، އެ މީހުންގެ މައްސަލަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކޯޓުގައި ތާވަލުކުރެވިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށްވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުން ބެންޒެމާ ވަނީ ވަލްބުއޭނާގެ ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބެލްކްމެއިލް ކުރާ މީހާ ލައްވައި ވަލްބުއޭނާއަށް ގުޅައި، ބިރު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން، އެކަން ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އެކަމަކު އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބެންޒެމާ އޭނާގެ ރަސްމީ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމަކީ މިއީ އަނެއްކާވެސް މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާނެ އިތުރު ޑްރާމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބެންޒެމާގެ ވަކީލި ސިލްވައިން ކޯމިއޭ ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ބެންޒެމާ ލަދުގަންނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ބެންޒެމާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ އޭނާއާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއަކު މި ބިރުވެރި ކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަކު ވެލްބުއޭނާ އާއި އޭނާގެ ވަކީލު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިހުރެ، ބެންޒެމާގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ކަމަށްވެސް ސިލްވައިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔައިރު ބެންޒެމާ އާއި ވަލްބުއޭނާ އަކީ ބްރެޒިލުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅުނު ފްރާންސް ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މި ކުޅުންތެރިންނަށް ފްރާންސް ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ބެންޒެމާ މިހާތަނަށް ފްރާންސް ޓީމަށް 81 މެޗު ކުޅެދީފައިވާއިރު، ވަލްބުއޭނާ ވަނީ 52 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް