raajjemv logo
މާޒިޔާ އާއި ސަސްގެ މެޗު
އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވުން އެއީ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް: ވިޑަކޮވިޗް
 
މާޒިޔާ އާއި ސަސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
 
ސަސް މެޗަކީ ވިޑަކޮވިޗާއެކު މާޒިޔާއިން ލީގުގައި ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗު
އަތޫފް އާތިފް
1,882
ކ. މާލެ |
9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 18:41
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް
އެފްއޭއެމް

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ކަމަށް ވުމުން އެއީ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ކަމަށް އެ ޓީމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ސާބިއާގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނެފިއެވެ.

މާޒިޔާއިން ބިދޭސީ ކޯޗެއް ގެނައީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހު އެ ޓީމާ ހަވާލުވި މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއާއެކު މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ވިޑަކޮވިޗް ވަނީ މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ވިޑަކޮވިޗާއެކު މާޒިޔާއިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ހަތަރު މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ މާޒިޔާ އަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވުމުން އެހެން ޓީމުތަކުން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ މޮޅުވުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށާއި، އެޓީމުތަކުން 200 އިންސައްތަ މާޒިޔާ ބަލިކުރުމަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލީގުގައި ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކީވެސް މާޒިޔާއަށް އުނދަގޫ މެޗެއް ކަމަށާއި، އެކަން އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށްވެސް ވިޑަކޮވިޗް ބުންޏެވެ.

ވިޑަކޮވިޗް އިތުރަށް ބުނީ މާޒިޔާގައި މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، މާޒިޔާގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

މާޒިޔާ މެޗުގެ ކުރިން ލީގުގައި އަލަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސަސްގެ ކޯޗު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާދު) ބުނީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުން ނުކުންނާނީ މި މެޗަކީ ލީގުގައި ކުޅެން ޖެހޭ އެންމެ އުނދަގޫ މެޗުކަން ދެކިގެން ކަމަށާއި، މެޗަށް ނުކުންނައިރު ކުޅުންތެރިން ފިޓްކޮށް ތިބުން އެއީ ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ސަސްގެ ކުޅުންތެރިން ނުކުންނާނީ މާޒިޔާ އަކީ ކިހާވަރެއްގެ ޓީމެއްކަން ދެކިގެން، އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި، އެކަން ދަނޑުމަތިން ފެންނާނެ ކަމަށްވެސް ނާދު ބުންޏެވެ. އެކަމަކު މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ސަސްއަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ނާދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި ސަސް އާއި މާޒިޔާވެސް މިހާތަނަށް މެޗަކުން ބަލިވެފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސަސް އާއި މާޒިޔާވެސް ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. ލީގު ތާވަލުގައި ސަސް އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނައިގައެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ސަސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް