raajjemv logo
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔޫވީ އަތުން އީގަލްސްގެ ފުރަތަމަ މޮޅު
 
ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އީގަލްސް ވަނީ ތާވަލުގެ ހަވަނައަށް ޖެހިލާފައި
 
ޔޫވީ އަތުން އީގަލްސް މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,973
ކ. މާލެ |
9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 18:29
އީގަލްސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އީގަލްސް މޮޅުވީ 3-2 ން
އެފްއޭއެމް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ބަލިކޮށް ކުލަބު އީގަލްސްއިން މި ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުޔ އީގަލްސްގެ މިސްރުގެ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު އޮސާމާއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން އޮސާމާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޫވީގެ އަލީ ހައިސަމް (ޗުމްޕު) އޭރިއާ ބޭރުން ބާރު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއިރު، އެ ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

މި މެޗުގައި އީގަލްސްއިން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ހައިޝަމް ހަސަން ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިސްރުގެ މިޑްފީލްޑަރު އޮސާމާ އަންބަރެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްއިން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މުޙައްމަދު އޮސާމާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން ރާއިފް އަޙްމަދު (ހަންނަ) އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، އީގަލްސްގެ ހަންނަ އާއި ޒައިން ޒަފަރަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ޒައިން ދިން ޕާހަކުން ހަންނަ ވަނީ އީގަލްސްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އީގަލްސްގެ ޒައިންއަށް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުން އީގަލްސް ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވަން ދަނިކޮށް ޔޫވީން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. އެގޮތުން އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އަޙްމަދު ބައްސާމް މުޙައްމަދު ނައީމް (ބައްކު) ޔޫވީއަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިންއިރު، އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) ވަނީ އެ ޓީމަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

މެޗަށްފަހު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މެޗުން މޮޅުވުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ދެ ލަނޑު ވަންއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ޔޫވީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާދަމް ބުނީ އޭނާގެ ޓީމަށް ދިމާވެފައިވަނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި، މެޗުގެ ކުރިންވެސް އަދި މެޗުގެ ތެރޭގައިވެސް އެ މައްސަލަ ދިމާވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާ ދޭތެރެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަހުން ހިތްވަރުކޮށްގެން ދެ ލަނޑެއް ޖަހައި، ތިންވަނަ ލަނޑެއް ޖެހުމާ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށްވެސް މުޙައްމަދު އާދަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫވީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އީގަލްސް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމު ވަނީ ތާވަލުގެ ހަވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެގޮތުން އީގަލްސްއަށް ވަނީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި މި މެޗުން ބަލިވި ޔޫވީ އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުގައި ފަސް މެޗުން ދެ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް