raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
މޮންޗެންގްލަޑްބަކުން ފަހަތުން އަރައި ބަޔާން ބަލިކޮށްފި
 
މި ވަގުތު ބަޔާން އެއްވަނައިގައި އޮތީ 33 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ބަޔާން އަތުން މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,087
ކ. މާލެ |
9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 12:58
މޮންޗެންގްލަޑްބަކާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅުވީ 3-2 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ފަހަތުން އަރައި ބޮރޫޝީއާ މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ބަޔާނުންނެވެ. މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން މޮންޗެންގްލަޑްބަކުގެ ފްލޯރިއަން ނޮއިހައުސްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. އަދި އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ލެއޯން ގޮރެޓްޒްކާ ވަނީ ބަޔާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ބަޔާނުން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގި ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މޮންޗެންގްލަޑްބަކުން ވަނީ މި މެޗުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޯނަސް ހޯފްމަން މޮންޗެންގްލަޑްބަކަށް ފަރަގުކުޑަކޮށްދިންއިރު، މި ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ހޯފަމަން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ނޮއިހައުސް ވަނީ މޮންޗެންގްލަޑްބަކަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، މި ވަގުތު ބަޔާން އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 15 މެޗުން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލެއިޕްޒީގަށް 14 މެޗުން ވަނީ 31 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ، އެހެންކަމުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ލެއިޕްޒީގަށް އެބައޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބަޔާން ބަލިކުރި މޮންޗެންގްލަޑްބަކް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 15 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް