raajjemv logo
ޕްރިޔަންކާ
 މިއަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުޅޭނެ ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: ޕްރިޔަންކާ
 
މިއަންނަ ޖޫންމަހުގެތެރޭގައި އޭނާ ނިންމާނެ ގޮތް އަންގާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
3,706
28 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 17:29
ކ. މާލެ
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ
ގޫގުލް

ހޮލީވުޑްގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވަނީ އޭނާ ޝޫޓްކުރަމުން އައި އެމެރިކަން ޓީވީ ޝޯ، "ކުއަންޓިކޯ" ގެ ޝޫޓިންއިން 10 ދުވަހުގެ  ބްރޭކެއްގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. 

ބުދަ ދުވަހުގައި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މިއަރު ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ ތިން ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ވިސްނާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޔަގީންކަން ދެވޭނީ އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުންދާ އެމެރިކަން ސީރީޒް"ކުއެންޓިކޯ" ގެ ޝެޑިއުލް އޮތްގޮތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއަންނަ ޖޫންމަހުގެތެރޭގައި އޭނާ ނިންމާނެ ގޮތް އަންގާނެ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ މިފަހަރު 10 ދުވަހަށް އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭނާ ބޮލީވުޑްގައި ކުޅޭނޭ ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި އަހަރު ޕްރިޔަންކާ އެއްވެސް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ނުކުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުނު "ޖެއި ގަންގާޖަލް" ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިކުމެފަ އެވެ.

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ޕްރިޔަންކާ ބޮލީވުޑް އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާއިރު އޭނާ ފެނިފައި ވަނީ ހޮލީވުޑުންނެވެ. އޭނާ މިއަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް" އާއި "ކުއަންޓިކޯ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޝޫޓިން އެވެ. "ބޭވޮޗް" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަންނަ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ޕްރިޔަންކާ ވަނީ "ބޭވޮޗް" އިންޑިއާގައި ވެސް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ވެސް ަމސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މުމްބާއި އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާ ޕްރޮޑިއުސްކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ވެންޓިލޭޓާ"އަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާޓީއެއް ބާއްވާފަ އެވެ.

 

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ހޮވި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ޓީވީ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސްޓާޑަސްޓް އެވޯޑްސް 2016 ގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް ވަނީ ގްލޯބަލް އައިކަން ޓްރޮފީ ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް