ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ފިޓްޒޯން މެގަ ޕްރޮމޯޝަން

ފިޓްޒޯން މެގަ ޕްރޮމޯޝަން: އެންމެ 650 ރުފިޔާއަށް ގުރޫޕު ފިޓްނަސް ކްލާސްތައް!

  • މިކްލާސްތައް ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދާނެ
  • ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކްލާސްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް އެބަގެންދޭ
  • ގުރޫޕު ފިޓްނަސް އެކި ގަޑިތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 04:02 | 6,265

ފިޓްޒޯންގެ ސެޓިފައިޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން - ޕާސަނަލް ޓްރެއިނިން ކްލާހެއް ނަގައިދެނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ފިޓްނަސްގެ ރޮނގުން ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާ، ފިޓްނަސްގެ ދާއިރާއިން ކާމިޔާބު އެތައް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ފިޓްޒޯންއިން ވަރަށް އަގު ހެޔޮ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ފިޓްޒޯނުން މިވަނީ ގުރޫޕު ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެންމެ 650 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ބައިވެރިވެވޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައެވެ.

މިކްލާސްތައް ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިހާރު ވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފައެވެ.

ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖިން ޕާޓްނަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޒުންބާއާއި، ސްޓީލް ކޮމްބެޓް، ސްޓީލް ޓޮނިކް، ސްޓީލް ޓްރެއިނިން އަދި ސްޓްރޯންގް ނޭޝަން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤްބޫލު ބޮމްބޭ ޖޭމް ކްލާސްތަކަށްވެސް މި އަގުގައި ބައިވެރިވޭނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްޗާ ފިޓް މިކްސް އަކީ މުޅި ޕަބްލިކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވާއިރު މިއީވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކްލާހެއް ކަމަށް ރިޔާޒް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފިޓްޒޯންގެ ސެޓިފައިޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން - ޕާސަނަލް ޓްރެއިނިން ކްލާހެއް ނަގައިދެނީ

އަދި ފިޓްޒޯނުން މިހާރު ދަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކްލާސްތަކެއް ބާއްވަމުން ކަމަށާއި ސްކޫލު ހުޅުވުމުން ލިބޭ ތަރުހީބަށް ބަލައި ގަޑިތައް އިތުރުކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުރޫޕު ފިޓްނަސް އެކި ގަޑިތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު މިކަމަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފިޓްޒޯންގެ ސެޓިފައިޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތިބޭނެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ހުޅުވި ފިޓްޒޯންއަކީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ތަނަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.