raajjemv logo
ރިޒޭއަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް
ރިޒޭއަށް މި ސީޒަނުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ
 
އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ރިޒޭ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާނެ
 
ހަ މަސް ވަންދެން ރިޒޭ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,976
ކ. މާލެ |
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 17:42
ކުލަބު އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އަޙްމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)
އެފްއޭއެމް

ކުލަބު އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އަޙްމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދެން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންވެއްޖެއެވެ.

ރިޒޭގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުލަބު ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 ން އީގަލްސް ބަލިވި މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރިޒޭއަށް އަނިޔާވެގެން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނެވެ. އެ މެޗުގައި ރިޒޭގެ ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބުނުއިރު، ދާދި ފަހުންވެސް އޭނާގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ލީގުގެ ކުރީކޮޅުގައި އީގަލްސްއިން ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތައް ރިޒޭއަށް ގެއްލުނެވެ.

އެ ފަހަރު ލިބުނު އަނިޔާއިން ރިޒޭ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވަނީސް، ހޯމަ ދުވަހު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ރިޒޭގެ ކަކުލަށް ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުމަށް ރިޒޭ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، ހަ މަސް ވަންދެން އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ ރިޒޭއަށް މި ސީޒަން ނިމިފައިވާކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގޭނެ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ އަންނަ ސީޒަން ފެށޭއިރަށް ކުޅެވޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ރިޒޭއަށް މި ސީޒަން ނިމުނުއިރު، މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތައް ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ރިޒޭއަށް އަނިޔާވުމަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ.

ރިޒޭގެ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ރިޒޭއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ޚަބަރު އަޑުއެހީ ހިތާމައާއެކު ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ރިޒޭއަށް އަނިޔާވިއިރު، އީގަލްސްގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ގިނައެވެ. މި ސީޒަނުގެ ތާވަލުގެ ފުލުގައި އީގަލްސް އޮތްއިރު، އެ ޓީމުން އަދި މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި މެޗަކުން މޮޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އީގަލްސް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު އެންމެ ޕޮއިންޓަކާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 15 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް