raajjemv logo
ފްރެންޗް ލީގު
ޕޮޗެޓީނޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޕީއެސްޖީ އެއްވަރު
 
ޕީއެސްޖީ އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި 36 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ސެއިންޓް އެޓިއެން އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,026
ކ. މާލެ |
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:40
ސެއިންޓް އެޓިއެން އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ފްރެންޗް ލީގުގައި ސެއިންޓް އެޓިއެންއާ އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަކިކޮށް ފްރެންޗް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަމަށްވާ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ޕޮޗެޓީނޯގެ އިރުޝާދުދިން ފުރަތަމަ މެޗުން ޕީއެސްޖީ އެއްވަރުވީ ސެއިންޓް އެޓިއެންއާ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސެއިންޓް އެޓިއެންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮމޭން ހަމޫމާއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޕީއެސްޖީން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ފޯވާޑް މޮއިސް ކީންއެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޕީއެސްޖީ އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި 18 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތް ލިލްއަށްވެސް 18 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ޕީއެސްޖީއަށް ކުރި ލިބެނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. އަދި ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 18 މެޗުން 39 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ލިޔޯނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް