raajjemv logo
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ސިޓީ އަނެއްކާވެސް ފައިނަލަށް
 
ފައިނަލުގައި ސިޓީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޓޮޓެންހަމާ
 
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,613
ކ. މާލެ |
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 11:32
ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހޯދައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް މިހާތަނަށް ހަތް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޖެހިޖެހިގެން ދަތުރުކުރި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން ވަނީ މެޗުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު ޖޯން ސްޓޯންސްއެވެ. އަދި މެޗުގައި ސިޓީން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ މެޗެ ނުމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފެނާންޑީނިއޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ފައިނަލަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރިއިރު، އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލުގައި ސިޓީ ބައްދަލުކުރާމީ ފުރަތަމަ ސެމީގައި ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން މޮޅުވި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއާއެވެ. ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލެއްގައި މިހާތަނަށް ބަލިވެފައި ނުވާއިރު، ސިޓީ ވަނީ މިދިޔަ ތިން އަހަރުވެސް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް