ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ގޯލްޑް ސެޓްފިކެޓް ކައިމޫގެ ތިން ރިސޯޓަކަށް

ކޮވިޑް ސޭފްޓީ ގޯލްޑް ސެޓްފިކެޓް ކައިމޫގެ ތިން ރިސޯޓަކަށް

  • ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ރިސޯޓުތަކުން ހިފާއްޓަމުންދާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ސަބަބުން
  • މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް
  • މިއީ ހޮޓެލް ރެސިލިއެންޓުން ދޭ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް

ކ. މާލެ | 6 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 15:30 | 4,091

ކައިމޫ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސްއިން ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓެއް - އާކައިވް

ރާއްޖޭގެ ކައިމޫ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސްއިން ހިންގަމުންދާ ތިން ރިސޯޓަކަށް ހޮޓެލް ރެސިލިއެންޓުން ދޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށްވާ ގޯލްޑަން ސެޓްފިކެޓް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން މި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ ސަމަރ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް، އެނބޫދޫ ވިލެޖް އަދި އީކުއޭޓަރ ވިލެޖަށެވެ. މި ތިން ރިސޯޓަށް މި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ރިސޯޓުތަކުން ހިފާއްޓަމުންދާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މި ތިން ރިސޯޓަށް މި ކޮވިޑް ސޭފްޓީ ގޯލްޑް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ.

މި ސެޓްފިކެޓް ލިބިގެން ދަނީ ކޮންމެ ރިސޯޓަކުންވެސް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޕޮލިސީތަކާއި، ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން ގައިދުރުކަމަށް ދީފައިވާ ސަމާލުކަމުގެ އިތުރުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތައް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ކައިމީގެ ތިން ރިސޯޓަކަށް މި އެވޯޑް ލިބުމާއެކު ކައިމީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މާނިހް އަޙްމަދު ވަނީ ގޯލްޑް ސެޓްފިކެޓް ލިބުމަކީ އެކަމާ މެދު ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކުން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދައްކައިދޭ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް މާނިހް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގޯލްޑް ސެޓްފިކެޓަކީ ހޮޓެލް ރެސިލިއެންޓުން ރިސޯޓުތަކަށް ދޭ އެންމެ މަތީފަންތީގެ ސެޓްފިކެޓެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރިސޯޓުތަކުންދޭ އަހަންމިޔަތުންކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ސެޓްފިކެޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.