raajjemv logo
މާޒިޔާއަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް ގެނައުން
މާޒިޔާއަށް ސާބިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކޯޗެއް
 
މާޒިޔާއިން ބިދޭސީ ކޯޗެއް ގެނައީ ނިޒާމްބެ އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެން
 
ވިޑަކޮވިޗާއެކު މާޒިޔާއިން އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް
އަތޫފް އާތިފް
2,331
ކ. މާލެ |
3 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 14:59
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް ސާބިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މާޒިޔާއިން ބިދޭސީ ކޯޗެއް ގެނައީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހު އެ ޓީމާ ހަވާލުވި މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު މާޒިޔާއިން ސޮލައިޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ވިޑަކޮވިޗާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އޭނާ މާޒިޔާއާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޔުއެފާ ޕްރޯ ލައިސަންސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ވިޑަކޮވިޗް ކޯޗިންގ ކެރިއަރު ފަށާފައިވަނީ އޭނާގެ ގައުމު ސާބިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޑަކޮވިޗް ވަނީ ސްޕެއިނުގެ ކާޑިޒް އާއި ރެއާލް ބެޓިސްގެ ބީ ޓީމުގެ އިތުރުން، ހޮންޑިއުރަސްގެ މޮޓުގުއާއަށްވެސް ކޯޗުކަންކޮށްދީފައެވެ. އެއަށްފަހު ފިލިޕީންސްގެ ސެރެސްއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިންއިރު، އޭނާ ވަނީ އެޓީމާއެކު ފިލިޕީންސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދިވިދިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

މާޒިޔާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ އޭނާގެ އަމާޒަކީ މާޒިޔާގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ޒަމާނީ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، ޔޫރަޕުގެ ސްޓައިލަކަށް ކުޅުވުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މާޒިޔާއާއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ވިޑަކޮވިޗް އިތުރަށް ބުނީ މާޒިޔާއަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިންވެސް މާޒިޔާއިން ވަނީ އެ ޓީމަކީ އިތުރު ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ސަޕްރައިޒިންގ ޓީމެއްކަން ދައްކައިދީފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާޒިޔާއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދީ އިންޑިއާގެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މާޒިޔާއިން ރިސްޓޯ ގެނައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުމެވެ. މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބާގަން އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްގެ އިތުރުން ކޮލިފައިންގ ބުރުން އަންނަ ޓީމަކާއެވެ. ކޮލިފައިންގ ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސް އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އާއި ނޭޕާލުގެ އާމީ ކުލަބު އަދި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ސިޓީ ވާދަކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލީގުގައި މާޒިޔާއިން މިހާތަނަށް ތިން މެޗެއް ކުޅެފައިވާއިރު، މާޒިޔާ އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އެގޮތުން މާޒިޔާއިން ވަނީ ނިޒާމްބެގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. މާޒިޔާއަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް ގެނައި ނަމަވެސް، ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ ވަގުތީ ކޯޗު އަޙްމަދު ސުޒައިރާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 15 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް