raajjemv logo
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެލްޓަ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނައަށް
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ 36 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެން
 
ސެލްޓަ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,710
ކ. މާލެ |
3 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 07:54
ރެއާލާއި ސެލްޓަ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސެލްޓަ ވީގޯ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސެލްޓަ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރެއާލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ރެއާލުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މާކޯ އެސެންސިއޯ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަސް ވަޒްކުއޭޒެވެ.

މި މެޗުގައި ސެލްޓައަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް އިއާގޯ އަސްޕާސްއަސް އަނިޔާވެ ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުންނެވެ. އަސްޕާސް ބަދަލުކުރިތާ ދެ މިނެޓު ފަހުން ރެއާލުން ވަނީ މެޗުގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ވަޒްކުއޭޒް ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު އެސެންސިއޯއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ ކުޅުނު 17 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 14 މެޗުން ވަނީ 35 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އަލުން އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެތުލެޓިކޯއަށް އެބައޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް އަތުން ބަލިވި ސެލްޓަ އޮތީ ތާވަލުގެ އަށްވަނައިގައި 17 މެޗުން 23 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް