raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އާސެނަލަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން މޮޅު
 
ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 23 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,880
ކ. މާލެ |
3 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 07:34
ވެސްޓް ބްރޮމާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 4-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ތިން މޮޅު އާސެނަލުން ހަމަކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، އޭގެ ކުރިން ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް އާސެނަލަށް މޮޅެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެސްޓް ބްރޮމުގެ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑިފެންޑަރު ކިއެރަން ޓިއެރަނީއެވެ. އަދި އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ބުކަޔޯ ސަކާ ވަނީ އާސެނަލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފޯވާޑް އަލެކްސަންޑަ ލަކަޒޭޓެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ލަކަޒޭޓް ވަނީ އާސެނަލުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑުވެސް ޖަހާދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ ތާވަލުގެ 11 ވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 17 މެޗުން 23 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި އާސެނަލް އަތުން ބަލިވި ވެސްޓް ބްރޮމް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައި 17 މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް