raajjemv logo
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ޕޮޗެޓީނޯ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ޕޮޗެޓީނޯ ހަމަޖައްސައިފި
 
ޕޮޗެޓީނޯއާއެކު ޕީއެސްޖީން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު
 
މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޕީއެސްޖީން ވަނީ ތޯމަސް ޓުޗެލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
4,713
ކ. މާލެ |
3 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 07:11
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ޓޮޓެންހަމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރެންޗް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަމަށްވާ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަ ށް އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ޕޮޗެޓީނޯ ހަމަޖެއްސިކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ޕޮޗެޓީނޯ ހަމަޖެއްސީ، 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ޓީމާ ހަވާލުވި އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ތޯމަސް ޓުޗެލް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯއާއެކު ޕީއެސްޖީން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމަށެވެ. އެކަމަކު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭނާ އެ ޓީމުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ޕޮޗެޓީނޯ އަހަރެއް ފަހުން ޓީމަކާ ހަވާލުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފަސް އަހަރަށް ފަހުއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމުގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޓޮޓެންހަމުގެ ތާރީޚުގައި މުޅިން އަލަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިދީ، ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލިއެވެ.

މީގެކުރިން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުނު ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމަށް ޖުމްލަ 95 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ޔުއެފާ އިންޓަޓޮޓޯ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯ ޕީއެސްޖީއާ ހަވާލުވިއިރު އެ ޓީމު އޮތީ ފްރެންޗް ލީގުގެ ތިންވަނައިގައި ކުޅުނު 17 މެޗުން ލިބުނު 35 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިޔޯން އާއި ދެވަނައިގައި އޮތް ލިލްއަށް 17 މެޗުން ވަނީ 36 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ޕޮޗެޓީނޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި ނުކުންނާނީ ސެއިން އެޓިއެންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް