raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ސޮން 100 ލަނޑު ހަމަކުރި މެޗުން ޓޮޓެންހަމަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި 29 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ލީޑްސް އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,039
ކ. މާލެ |
2 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:50
ޓޮޓެންހަމާއި ލީޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 3-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ހެރީ ކޭންއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓޮޓެންހަމުގެ ސްޓީވެން ބާގްވެއިންއަށް ލީޑްސްގެ އަލިއޯސްކީ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކޭން ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހުއެން-މިން ވަނީ ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑަކީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ޓޮޓެންހަމުގެ ޖާޒީގައި ކާމިޔާބުކުރި 100 ވަނަ ލަނޑެވެ.

މި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ސޮން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޑިފެންޑަރު ޓޯބީ އަލްޑަވެއިރަލްޑެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ލީޑްސްއިން މެޗު ނިންމާލީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށެވެ. އެއީ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުގެ މެޓް ޑޮހާޓީއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ކުޅުނު 16 މެޗުން ލިބުނު 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމް އަތުން ބަލިވި ލީޑްސް އޮތީ ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައި 17 މެޗުން 23 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް