ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ކޮވިޑާއެކު ދިވެހިން ވޭތުކުރި 300 ދުވަސް
 
އޭޕްރީލް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުންވެސް ކުރި
 
މާރޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފައި
 
ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންނަކީވެސް ބިދޭސީން
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
މާލެ ސަރަޙައްދުން ކޮވިޑުގެ ކޭސްއެއް ފެނުމުން އާރްއާރްޓީ ޓީމުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ 300 ދުވަސް ހަމަވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ފަހުން، ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިން 2 މުވައްޒަފެއް އޭރު ޓެސްޓު ކުރުމުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެ ދެމީހުންނަކީވެސް ބިދޭސީންނެވެ.

އެއަށްފަހު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަމުންގޮސް، މާރޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. އޭރު އެއްވުންތަކާއި، ބޮޑެތި ޙަރަކާތްތައް މުޅިންހެން ހުއްޓާލާފައި އޮތްއިރު، 11 މާރޗުގައި ވަނީ ސުކޫލުތައް ހުޅުވުންވެސް ހަފްތާއަކަށް މަޑުޖައްސާލާފައެވެ. ޙާލަތަށް ބަލައި އެ ނިންމުން އިތުރަށް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އޭރު ނިންމާފައިވާއިރު، 12 މާރޗުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު ފަސް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ހައްތަހާވެސް ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަބާގައި ދިވެހިން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަންކަމެވެ.

އެއަށްފަހު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އެފަހަރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާރޗު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުން އެނބުރި ރާއްޖެ އައި 38 އަހަރުގެ ދިވެއްސެކެވެ. އެއާއެކު އެ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އިޤްތިސާދުގެ ރަންބިސްއަޅާ ކުކުޅު ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަން މުޅިންހެން ހުއްޓިގެން ދިޔައީ އެހިސާބުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މާލެ ސަރަޙައްދުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރީ ޖެހިގެން އައި އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ އަދަދު 200 ށް ވުރެ މަތިއިރު މުޅި ރާއްޖެއިން 22 ތަނެއް އޭރުވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގގަ އެވެ.

މާލެއިން ކޭސްއެއް ފެނުމާއެކު، މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދިއުން މަނާކޮށް، އޭޕްރީލް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުންވެސް ކުރިއެވެ. އޭރު މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރީ 2 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކަމަށްވިޔަސް، ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކޭސްތަކާއެކު ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުވެސް އޭރު ދިގު ދަންމާލިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެންނަމުން ގޮސް، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ މީހާ ނިޔާވީވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މާލެއިން މަރުވި މި މީހާއަކީ 83 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ކޮވިޑުގެ ޓެސްޓުކޮށް ސާމްޕަލް ނެގިއިރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އޭރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އެއާއެކު، މުޅި ރާއްޖެވެސް އިތުރު ބިރުވެރިކަމަކަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ރާއްޖެ މިވަނީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެތައް ކަމެއް ތަހައްމަލު ކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ޖެހިގެން 48 މީހަކު ނިޔާވެފަައިވާއިރު، ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް 4 މީހުން ނިޔާވި ދުވަސްތައްވެސް ދިވެހިން މިވަނީ ދެކިފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ އެލަރޓް ލެވެލް އޮތީ ދަރަޖަ 1 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މާނައަކީ ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް 4 މީހުން ނިޔާވެގެން ރިޕޯޓް ކުރުމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާތަނަށް އައިއިރު، 13,804 މީހަކު މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެއިންވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މިހާރު މިވަނީ އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ފުރަބަންދަށްވެސް މުޅިންހެން ލުއި ދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މާލެ ސަރަޙައްދުން އަތޮޅު ތެރެއަށްދާ މީހުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު އަދިވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވިދާޅުވި ފަދަ "އިކޮނޮމިކް ބޫމް" އެއްވެސް ދިވެހިން މިވަނީ ދެކިފައެވެ. އެ ދުވަހު ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދައިން، އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ފުރާލައި، ފަތުރުވެރިކަން މެކުހަށް ޖަހާލި ދުވަސްވަރަކަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުންވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން ފެންނަ ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައްވެސް ވަނީ ދަށްވާން ފަށާފައެވެ. އަހަރު ނިންމާލައި އައު އަހަރަކަށް ދިވެހިން މަރުޙަބާކީއިރު، ކޮވިޑާއެކު ހޭދަކުރި 300 ދުވަހު ދިވެހިން ވަނީ އެތައް ކަމެއް ދެކި، އެތައް ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުން، މި ބައްޔަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ އެސްޓްރަޒެނެކާއާއެކު ސޮއި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރާއެކު އަހަރު ނިންމާލިއިރު، މިއީ ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ރައްކާތެރިވެ، ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރަށް ބޯލެނބުމުގެ ވަގުތުކަން ޔަޤީނެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް