raajjemv logo
ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް
ނައިފަރުގައި ގާއިމުކުރި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
މި ކޯޓުތައް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އެކުވެނި އިމާރާތުގައި
 
ނައިފަރުގައި ތިން ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,184
ކ. މާލެ |
2 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:26
ޅ. ނައިފަރުގައި ގާއިމުކުރި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތައް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ޅ. ނައިފަރުގައި ގާއިމުކުރި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) ގުޅިގެން ނައިފަރުގައި ތިން ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް ގާއިމުކުރިއިރު، މި ކޯޓުތައް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާ އެކުވެނި އިމާރާތުގައެވެ.

މި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިގެންދިޔުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވަނީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއި، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ނައިފަރުގެ ކޯޓުތައް ނިމިގެންދިޔުމާއި ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މޫސާ ވަނީ ލާމަރުކަޒުކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެއްވުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް އިސްނަންގަވައިގެން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ދުރު ރާސްތާގައި ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ނާޝިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިފަރުގެ އިތުރުން ފ. ދަރަނބޫދޫގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ދެ ކޯޓު އެޅުމާއި، އަދި ބ. މާޅޮހުގައި އެއް ކޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި އެ ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސް، ރަށްރަށަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެސް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް