raajjemv logo
ކަވާނީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން
ކަވާނީއަށް ތިން މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް
 
ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިތުރުން 100،000 ޕައުންޑުން ކަވާނީ ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
 
ކަވާނީ ވަނީ އިންސްޓާގްރާމުގައި ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,538
ކ. މާލެ |
1 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 11:25
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލައިގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވްމެބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ސައުތެމްޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 ން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ކަވާނީގެ އެހީއާއެކުއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމުގައި ކަވާނީ އެހީވިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދިނީ ކަވާނީއެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުރި ޕޯސްޓެއް ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ކަވާނީ ވަނީ ސްޕެނިޝް ބަހުން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ޕޯސްޓުގައި "ކަޅު ކުޑަ މީހެއް" މި ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެ ޕޯސްޓާއެކު ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާ ގުޅިގެން ކަވާނީ ވަނީ އެ ޕޯސްޓް ފަހުން ޑިލީޓް ކޮށްލާފައެވެ.

އެއާއެކު އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ކަވާނީ މާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގައި އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ވަނީ ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިތުރުން 100،000 ޕައުންޑުން އޭނާ ޖޫރިމަނާކުރަންވެސް ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޔުނައިޓެޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި، މި ހަފުތާގައި އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ އިތުރުން އެފްއޭ ކަޕުގައި ވަޓްފޯޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުވެސް ކަވާނީއަށް ގެއްލޭނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ކުރި ޕޯސްޓުގައި އެ ލަފުޒު ބޭނުންކުރީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި، އެއީ ސަމާސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ބޭނުންކުރި އިބާރާތަކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވުމާއެކު އެ ޑިލީޓް ކޮށް، އެކަމަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގައި ޔުނައިޓެޑުންވެސް ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޕޯސްޓް ގޯސްކަން އެނގުނު ހިސާބުން ކަވާނީ އެ ޑިލީޓް ކުރި ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާ ގަސްދުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމަށް ބާރުއަޅަން ކުރިކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އިބާރާތެއް ބޭނުންކުރުމުން އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ކަވާނީ ސަސްޕެންޑް ކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަ މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެލޭ އަލީ ވަނީ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އަލީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން އެ ފަހަރު ނިންމީ ސްނެޕްޗެޓަށް އަޕްލޯޑްކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތުކޮށް ޖޯކު ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް