raajjemv logo
ވިނޯދް ކަންނާ
ވިނޯދް ކަންނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން "ބާހްބަލީ2" ޕްރިމިއާ ކުރުން ކެންސަލްކޮށްފި
 
ވިނޯދް ކަންނާ މަރުވީ އުމުރުން 70 އަހަރުގަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
16,202
27 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:18
ކ. މާލެ
ވިނޯދް ކަންނާ. (މ)
ޓްވިޓަރ

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހެނދުނު ވިނޯދް ކަންނާ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން "ބާހްބަލީ2"  ޕްރިމިއާ ކުރުން  ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. މި ފިލްމު އަޅުވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަ އވެެ. 

"ބާހްބަލީ2" ނެރުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ އެފިލްމުގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ ކަރަން ޖޯހަރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަރަން ޖޯހަރު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ "ބާހްބަލީ 2" ނެރުން ކެންސަލް ކުރީ ވިނޯދް ކަންނާއަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ވިނޯދް މަރުވީ ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ. އޭނާގެ ސީދާ ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އާއިލާއިން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާއިރު  މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ވިނޯދް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައީ ކެންސަރަށެވެ.

ވިނޯދް ކަންނާ މަރުވީ އުމުރުން 70 އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް