raajjemv logo
ބާސާގައި މެސީގެ ކުރިމަގު
2023 ގެ ނިޔަލަށް ބާސާގައި މެސީ މަޑުކޮށްފާނެ
 
މެސީ ބަދަލުވާނީ އިންޓަ މަޔާމީއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ބާސާ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމި ނަމަވެސް، ފަހުން ވަނީ ކުލަބުގައި މަޑުކޮށްފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
7,113
ކ. މާލެ |
31 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:07
ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާސެލޯނާގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ މަޑުކޮށްފާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެސީ ވަނީ ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައި، އެކަން އެ ކުލަބުގެ މެނޭޖުމަންޓަށް އަންގާފައެވެ. އެކަމަކު މެސީގެ އެއްބަސްވުމަށް ލުއި ދިނުމަށް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން އެއްބަސްނުވުމާ ގުޅިގެން، މެސީ ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގައި މަޑުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ކުލަބު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެސީއަށް ލިބެއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ބޭނުންނަމަ އިޚުތިޔާރުކުރާ ކުލަބަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މެސީއަށް ލިބެއެވެ.

އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރި ގޮތުގައި މެސީގެ ވިސްނުން ހުރީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާސާގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމްއެލްއެސް) އަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. އަދި މެސީ ބަދަލުވާނީ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އޯނާޝިޕް އޮންނަ އިންޓަ މަޔާމީއަށް ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފްލޮރިޑާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މަޔާމީން މެސީ މިހާރު ގެއެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މެސީ އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ ޓީވީއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މެސީ ބުނީ ކެރިއަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އެމެރިކާގައި ކުޅެ، އެ ލީގުގެ ވައްޓަފާޅި ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފަހުން އަނބުރާ ކޮންމެވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ބާސާއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަން ނިމުމުން މެސީގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ފްރާންސް ޕީއެސްޖީން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ބާސާގެ ސީނިއާ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ އަދި އެއް ޓީމަކަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 644 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު 10 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައިވާއިރު، މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބަލޮންޑޯ އެވޯޑް ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. މެސީ އަކީ މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް