raajjemv logo
އިބާދުﷲ ރިކޯޑު މުގުރާލުން
100 މީޓަރުގެ ޖޫނިއާ ރިކޯޑު އިބާދުﷲ މުގުރާލައިފި
 
ޑިސްކަސް އުކުމުގެ ގައުމީ އަންހެން ރިކޯޑު އައިޝަތު ޝަޔާ ޝަފީއުވެސް ވަނީ މުގުރާލާފައި
 
100 މީޓަރުގެ ޖޫނިއާ ރިކޯޑު އިބާދުﷲ މުގުރާލީ 10.97 ސިކުންތުން ދުވެގެން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,528
ކ. މާލެ |
31 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:04
މިދިޔަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ ދުވުންތެރިޔާ އިބާދުﷲ އާދަމް ވާދަކުރަނިކޮށް
އެމްއޯސީ

100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޖޫނިއާ ރިކޯޑު ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ ދުވުންތެރިޔާ އިބާދުﷲ އާދަމް މުގުރާލައިފިއެވެ.

100 މީޓަރު ޖޫނިއާ ރިކޯޑު އިބާދުﷲ މުގުރާލީ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ސްކޮޑުގެ ޓައިމް ޓްރަޔަލްގައި 10.97 ސިކުންތުން ދުވެގެންނެވެ. އެއާއެކު އިބާދުﷲ ވެފައިވަނީ 11 ސިކުންތަށްވުރެ އަވަހަށް 100 މީޓަރު ދުވި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖޫނިއާ ދުވުންތެރިޔާއަށެވެ.

100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޖޫނިއާ ރިކޯޑު އިބާދުﷲ މުގުރާލިއިރު، މީގެ ކުރިން މި ރިކޯޑު އޮތީ ދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަޝްފާން އަލީ (އައްޕި) އަތުގައެވެ. އޭނާ މި ރިކޯޑު ހަދާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު 11.08 ސިކުންތުން ދުވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އިބާދުﷲ ރިކޯޑު މުގުރާލާފައިވަނީ 0.11 ސިކުންތުގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ.

100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޖޫނިއާ ރިކޯޑު މުގުރާލި އިބާދުﷲ އަންނަނީ ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި ހިމެނި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނޭޕާލުގައި އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައިވެސް އިބާދުﷲ ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

އިބާދުﷲ ގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހު އެތުލެޓިކްސްގެ ފީލްޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ ޑިސްކަސް އުކުމުގެ ގައުމީ އަންހެން ރިކޯޑު އައިޝަތު ޝަޔާ ޝަފީއުވެސް ވަނީ މުގުރާލާފައެވެ. 14 އަހަރުވީ މި ރިކޯޑު އޭނާ މުގުރާލީ 26.02 މީޓަރަށް އުކައިގެންންނެވެ. މީގެ ކުރިން މި ރިކޯޑު އޮތީ އައިޝަތު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އަތުގައެވެ. އޭނާ އެ ރިކޯޑު ހަދާފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި އޮތް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި 25.36 މީޓަރަށް އުކައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 15 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް