raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލިވަޕޫލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
 
ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު
 
ނިއުކާސަލާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,271
ކ. މާލެ |
31 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:41
ނިއުކާސަލާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ، އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ނަގާލައިފިއެވެ.

ނިއުކާސަލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވި 0-0 ންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މި ހާފުގައި އެންމެ ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައީ ލިވަޕޫލުގެ ދެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ސަލާހާއި ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯއަށެވެ. މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަލާހަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ނިއުކާސަލުގެ ގޯލްކީޕަރު ކާލް ޑާލޯ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ފިރްމީނޯ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއްވެސް މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޑާލޯ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ލިވަޕޫލުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއިރު، 66 މިނެޓުގައި ސަލާހު ވަނީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފައްދާފައެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. މި ހާފުގައި ނިއުކާސަލުގެ ކިއަރަން ކްލާކް ބޮލުން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އެ ހަމަލާ ލިވަޕޫލުގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކޯނަރަކުން ފިރްމީނޯ އިތުރު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއިރު، އެ ހަމަލާވެސް ޑާލޯ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު 16 މެޗުން ލިވަޕޫލަށް 33 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 15 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 30 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެގެން ޔުނައިޓެޑަށް ލިވަޕޫލާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް