raajjemv logo
އިސްކޯ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
އިސްކޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ރެއާލް ދޫކޮށްލަން އިސްކޯ ބޭނުންވޭ
 
ރެއާލާއެކު އިސްކޯ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,528
ކ. މާލެ |
30 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 19:08
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްކޯ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްކޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އިސްކޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ރެއާލް ދޫކޮށްލަން އިސްކޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ރެއާލް ދޫކޮށްލަން އިސްކޯ ބޭނުންވަނީ ޒިނެދިން ޒިދާނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ލިބުން މަދުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ރެއާލުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން އިސްކޯ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗެވެ. އެކަމަކު ރެއާލާއެކު އިސްކޯ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އާސެނަލުން މިހާރު އަންނަނީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިސްކޯ ހޯދުމަށް ރެއާލާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. ލޯނު އުސޫލުން އިސްކޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސެބާޔޯސްވެސް އަންނަނީ ލޯނު އުސޫލުން އާސެނަލަށް ކުޅެމުންނެވެ.

އާސެނަލުގެ އިތުރުން ހުލެން ލޮޕެޓެގީ ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ ސެވިއްޔާއިންވެސް އިސްކޯ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި އިސްކޯ ހޯދުމަށް 15 މިލިޔަނާއި 20 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ އަދަދެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ސެވިއްޔާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ވެލެންސިއާއިން ކެރިއަރު ފަށައި މަލާގާއަށްވެސް ކުޅުނު އިސްކޯ ރެއާލާ ގުޅުނީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލަށް ކުޅެދިން 318 މެޗުގައި 51 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ވަނީ ރެއާލާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު ދެ ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ކަޕް އެއް ފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް