އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ހުކުރު ޚުތުބާ

އިންސާނާގެ ނަފްސަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ރާހަތް ލިބިގެންދާނީ ނަމާދުކުރުމުން - ޚުތުބާ

  • ނަމާދަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް
  • ނަމާދަށްވުރެ އެހެނިހެން ދުނިޔެވީ އަމަލުތަކަށް އިސްކަންދޭ މީހުން ގިނަވަމުންދޭ
  • ޝައިތޯނާ މުސްލިމުން ނަމާދާ ދުރުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ޙީލަތްތަކާއި، މަކަރުތައް ހަދާ

ކ. މާލެ | 11 ޑިސެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:06 | 3,631

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިއްވާފައިވަނީ ''ނަމާދު ދީނުގެ ތަނބު'' މިމައުޟޫގެ މައްޗަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކާރުބާރޫ ބޮޑު ހަޔާތުގެ މަސައްކަތުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަމުންދާއިރު އިންސާނާގެ ނަފްސަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ރާހަތް ލިބިގެންދާނީ ނަމާދުކުރުމުންކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ނަމާދު، ދީނުގެ ތަނބު'' މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމައަށް ފަހު އަދާކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ވާޖިބަކީ، ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުކަމަށާއި، އެ ނަމާދުތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަދާކޮށް އެ ނަމާދުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެވިއްޖެނަމަ އަމާންކަމުގެ ބައްރަށް ވާޞިލުވެވުނީކަމަށެވެ.

އަދި، ނަމާދަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، އެއީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި މަތިވެރި ގަދަރެއް ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ބިނާ ގާއިމުވެފައިވަނީ ނަމާދުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ ﷲ އާ އެކަލާނގެ އަޅާ ގުޅުވައިދޭ ވަރުގަދަ ވާފަށްކަމަށް ޚުތުބާގައި އިއްވިއެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވަނީ :"ހަމަކަށަވަރުން، ނަމާދަކީ މުއުމިންތަކުންގެ މައްޗަށް ވަޤުތު ކަނޑައެޅިގެން އޮތް ފަރުސެއް ކަމުގައިވެއެވެ. "ނަމާދަކީ ރަށުގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާގެ މައްޗަށާއި، ދަތުރުވެރިޔާގެ މައްޗަށާއި، ބަލިމަޑުކަމުގައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ވެސް ފަރްޟު ކުރައްވާފައިވާއަޅުކަމެކެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައްޔާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް ނަމާދު ކުރުމަށް ވަނީ އަންގަވައިފައެވެ.

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

ޝައިތޯނާ މުސްލިމުން ނަމާދާ ދުރުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ޙީލަތްތަކާއި، މަކަރުތައް ހަދައި، ދުނިޔެ ރަންކޮށް ދައްކާދޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ޝައިޠާނާއަށް ވެގެންވާނަމަ މުސްލިމުން ނަމާދާ މުޅިން ދުރުހެލިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. ނަމާދަކީ މުއުމިނުންގެ ލޮލުގެ ފިނިކަންކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މިއަދު ބައެއް މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރުން ވެފައިވަނީ އުފުލަންޖެހިފައިވާ ބުރައަކަށްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ނަމާދަށްވުރެ އެހެނިހެން ދުނިޔެވީ އަމަލުތަކަށް އިސްކަންދޭ މީހުން ގިނަވަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމާދުގެ ވަގުތުތަކާ ދިމާކޮށް ދުންޔަވީ އަމަލުތައް ރާވައި ހިންގާތަން ވެސް ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ބަންގި ގޮވުމުން ފިހާރަތަކާއި، ސައިހޮޓާތައް ލެއްޕި ނަމަވެސް އެ ތަންތާނގައި ގިނަބަޔަކު ނަމާދަށް ނުގޮސް ތިބޭކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު އަދާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުތުބާގައި ބުނީ އެކަހެރިކޮށް ހުރެ ކުރާ ނަމާދުން ލިބޭ ޘަވާބަށް ވުރެ، ޖަމާއަތުގައި ކުރާ ނަމާދުގެ ޘަވާބު 27 ދަރަޖައަށް އިތުރުވެގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް ރޯކޮށްފައިވާ ފާފައިގެ އަލިފާންތައް ނިއްވާލެވެނީ ނަމާދުންކަމަށްވާއިރު، ނަމާދު ގާއިމްކުރުމަށް ޚުތުބާގައިވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.