raajjemv logo
ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ
ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށައިފި
 
އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަނީ ތަހުގީގު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި
 
ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް އިހުސާންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް
މުހައްމަދު ފަޒީން
4,086
3 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:16
ކ. މާލެ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން: ފަނޑިޔާރުންގެ ގިނަ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަލީ އަބްދުﷲ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދަނީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ އަމުރާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމަވައި އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް އެ މައްސަލަ ލަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގައި، ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް އިހުސާން، ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް އަމަލުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް