raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ޔާހޫއިން މިއަހަރު އެންމެ ގިނަމީހުން ސާރޗް ކޮށްފައިވަނީ ސުޝާންތް
 
ރިއާއަކީ މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ސާރޗް ކުރި އަންހެން ސެލެބްރިޓީ
 
ސުޝާންތްއަކީ މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ސާރޗް ކުރި ފިރިހެން ސެލެބްރިޓީ
 
ސުޝާންތް މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ޖޫން 14 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,808
ކ. މާލެ |
3 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 04:59

ސރޗް އިންޖިން ޔާހޫ މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ސާރޗް ކޮށްފައިވަނީ ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ ނަންކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މިއަހަރު ޖޫން މަހު މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުޝާންތް އެ ލިސްޓްގައި މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ވެރިއެއްކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ބޮދު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަށްވުރެ ވެސް ކުރީގައެވެ.

މި ލިސްޓްގެ ތިން ވަނައިގައި ވަނީ ސުޝާންތްގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްބުނާ ރިޔާ ޗަކްރަބޯތީއެވެ.

ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން މި ލިސްޓްގައި އަމީތާބް ބަޗަން (9 ވަނަ) ، ކަންގަނާ ރަނައުތް (10 ވަނަ) ، ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން (12 ވަނަ) ، ސަނީ ލިއޯނީ (14 ވަނަ) ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ (15 ވަނަ) އަދި ކެޓްރީނާ ކެއިފް (16 ވަނަ) ގައި ހިމެނިފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސުޝާންތް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ސާރޗް ކުރި ފިރިހެން ސެލެބްރިޓީއަށެވެ. އަދި ރިއާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ސާރޗް ކުރި އަންހެން ސެލެބްރިޓީއަށެވެ.

ސުޝާންތް މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައި މުމްބާއީގައި ހުންނަ އެނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވަނީ އާދު ފެތިރިގެންގޮސްފައެވެ. އޭނާގެ މަރުގެ ތަހުހުޤީގު ގެ ތެރެއިން ރިއާވެސް ހައްޔަރު ކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް