ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ސްކޫލު ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

  • އެކުއްޖާ ވަނީ އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައި

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 11:08 | 11,037

ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެމުންދޭ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޗެޓް ލޮގެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އަދި އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް މީހުން ދަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގައި އެދެމުންނެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓްވިޓަރ އެކައުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެ ފަދަ މައްސަލަ ތަކަކީ ވަރަށް ސީރިޔަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އެ މައްސަލަ އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.