ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ އިބްރާހީމްފުޅު އަވަހާރަވުން

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ އަގުހުރި ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހީމްފުޅުގެ އާއިލާއަށް މިިނިސްޓަރު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދްމަތް ކުރެއްވި
  • ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައި ދެއްވުމާއި ދީނީ ގޮތުން ދަރުވަރުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވުމަށް އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި
  • ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދެވި

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 00:26 | 6,717

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ އަގުހުރި ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހީމްފުޅު - ޓްވިޓަރ

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި މެދުނުކެނޑި އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހީމްފުޅު އަވަަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.

އިބްރާހީމްފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖްގައި ބުނެފައިވަނީ، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، ބ. ތުޅާދޫ މަންޒިލް އިބްރާހީމް ހުސައިންފުޅު (75އ)، މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި އާއިލާއަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އިހުލާސްތެރި ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖްގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އިބްރާހީމްފުޅަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ތުޅާދޫ ސްކޫލަށް 40 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އަގުހުރި ހިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައި ދެއްވުމާއި ދީނީ ގޮތުން ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވައި، ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރެއްވި ހިދުމަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިބްރާހީމްފުޅަކީ ތުޅާދޫގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިހުތިރާމާއި ލޯބި ފުރިހަމައަށް ހޯއްދަވާފައިވާ އުސްތާޛެކެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތައުޒިޔާ މެސެޖް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ، މަރުހޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރަހުމަތް ލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފުންހިތާމާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ، މަރުހޫމުގެ އާއިލާއާއި ރަހްމަތްތެރީންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ހިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެއްދަވާ އަންވަރު އިބްރާހިމް، އޭނާގެ ބައްޕަ އިބްރާހީމްފުޅާއެކު

އިބްރާހީމްފުޅަކީ ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް އާއި ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ހިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެއްދަވާ އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން، 2015 ވަނަ އަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު އަންސާރު އިބްރާހިމްގެ ބައްޕާފުޅެވެ. އެތިން ބެއިންނާއެކު 9 ދަރިކަލުން އިބްރާހީމްފުޅުގެ ތިއްބަވައެެވެ. އަމީން އާއި އަންވަރު ވަނީ އާއްމު ހިދުމަތުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް ހާސިލްކުރައްވައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.