ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ލަންކާއިން މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްދައފި

ސްރީލަންކާއިން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މުޅިން އައު މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްދައިފި

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސެކުރިޓީ ގެ ނަމުން މުޅިން އައު މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައިފި
  • ކުރިން ފުލުހުންގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް ގެ ހުރިހާ ހިންގުމެއް އިންނަނީ ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސެކުރިޓީ ގެ ދަށުން ހަތަރު އިންސްޓިޓިއުޓްއެއްގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 09:40 | 10,251

ލަންކާއިން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށް މުޅިން އައު މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްދައިފި - ގޫގުލް

ލަންކާއިން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށް މުޅިން އައު މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްދާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮޓަބަޔަރ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ފުލުހުންގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް ކެބިނެޓްގެ ދަށަށް ގެނެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސެކުރިޓީ ގެ ނަމުން މުޅިން އައު މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާފަ އެވެ. ކުރިން ފުލުހުންގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް ގެ ހުރިހާ ހިންގުމެއް އިންނަނީ ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ. ލޯ އެންފޯސްމެންޓް އިންނަނީ ޖޫނިޔަރ މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިންނެ އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ގޮޓަބަޔަރގެ ބޭބޭ ޗަމާލް ރާޖަޕަކްސަ އެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސެކުރިޓީ ގެ ދަށުން ހަތަރު އިންސްޓިޓިއުޓްއެއްގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމެންޓް، ސިވިލް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމެންޓް، ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާރޓްމެންޓް އަދި ދަ މަލްޓި ޕާޕޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޓާސްކް ފޯސް އެވެ.

ރިޕޯޓް ތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ސަރަތް ވީރަސެކަރާ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސެކުރިޓީގެ ހިންގުން ދެވި ކެބިނެޓް ގެ މަގާމު މަތި ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ސަރަތް ވީރަސެކަރާ މިވަގުތު ޕްރޮވިންސިއަލް ކައުންސިލް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އެވެ. ސަރަތް ވީރަސެކަރާ އަކީ ރިޓާޔަރވެފައި ޕޮލިސް އޮފިސަރެކެވެ.

މި މިނިސްޓްރީ ތަކަށް މިނިސްޓަރުން އަންޔަން ކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް އަދި ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ލަންކާގެ ސަރުކާރާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓް ތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އައު މިނިސްޓަރުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.