raajjemv logo
މީ ލޯތްބަކީ
 އޮލިމްޕަސް ހުންނަ މަގު ހަދާތީ "މީލޯތްބަކީ" ދެއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
ދެން އަޅުވާނީ އަންނަ މެއިމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
4,879
24 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 19:13
ކ. މާލެ
މީ ލޯތްބަކީގެ ޕޯސްޓަރެއް
ފޭސްބުކް

އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "މީ ލޯތްބަކީ"  ދެން އަޅުވާނީ އަންނަ މެއިމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކަމަށް ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ)  ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ބުނީ ފިލްމު އެޅުވުން މެދު ކަނޑާލީ މިހާރު މަޖީދީ މަގު އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޮލިމްޕަސް ހުންނަ ސަރަހައްދު ހަދަމުން ގެންދާތީ އޮލިމްޕަހަށް ވަދެ ނުކުމެ އުޅެން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިމަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން ފިލްމު މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް މޮގާ ބުންޏެވެ. އަދި މިއަންނަ މެއި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފިލްމު ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް މޮގާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމަކީ  މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އޮލިމްޕަހުގައި އެންމެ ގިނަ ހައުސްފުލް ޝޯތަކެއް އަޅުވާފައިވާ އެއް ފިލްމެވެ. މިހާތަނަށް އެ ފިލްމުގެ ދައްކާފައިވާ 17 ޝޯގެ ތެރެއިން 15 ޝޯ ވަނީ ހައުސްފުލްވެފައި ކަމަށް މޮގާ ބުންޏެވެ.

"މީ ލޯތްބަކީ" ގައި މަޝްހޫރު ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ފެނިގެންދާއިރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޖުމައްޔިލް އަދި އައްޒަ އެވެ. ޑާކް ރެއިންގެ އެންމެ ފަހުން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިފައިވާ ފިލްމަކީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" އެވެ. "މީ ލޯތްބަކީ" އަކީ މިއަހަރު މިހާތަނަށް އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ތިންވަނަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް