ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޒުވާނަކަށް އަނިޔާކުރުން

ދޯންޏެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

  • އޭނާ އޮތީ ބަރަހަނާ ހާލަތުގައި
  • އޭނާގެ މައްޗަށް އެމީހުން ދަނީ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 18:13 | 9,554

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާކުރަމުންދާ ވީޑިއޯ ދައުރުވަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް އިންޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 7:12 ހާއިރު ކަންނެލި ޖެޓީގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް މީހަކު އެރި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެއް މިނެޓްގެ މި ވީޑީއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ދިހަ ވަރަކަށް މީހުންވެގެން ޒުވާނެއްގެ އަތްފައި ބަނދެ ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ ތައްޓު މައްޗަށް ވައްޓާލާ އަނިޔާކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ. ވީޑިއޯގައި އޭނާ ފެނިގެން ދަނީ ބަރަހަނާ ހާލުގައެވެ.

އެއް ބަޔަކު އޭނާގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިންތެޅިއިރު އަނެއް ބަޔަކު ދަގަނޑުބުރިއާއި ލަޓިބުރިން ވެސް ތަޅާ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދެއެވެ. ވީޑިއޯއިން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނުން އަނިޔާގެ ނިޝާންތައް ފެނިގެންދެއެވެ.

އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ މީހުން މީހުން އޭނާގެ މައްޗަށް 5000 ރުފިޔާ އާއި ފޯނެއް ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އެތަކެތި ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރަމުންދެއެވެ. ވީޑިއޯގައި އޭނާ ދަނީ އެތަކެތި ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

މި ވީޑިއޯ އާންމު ވުމާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ، ވީޑިއޯގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ދެމުން ދާތީ އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.