ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ބައްދަލުވުން

ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކޮމެޓީން ބަލަމުންދާތީ ގަރާރު ބަލައި ނުގަންނަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ނިންމައިފި

  • ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިހާރުވެސް ކޮމެޓީގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ
  • ދިރާސީ އައު އަހަރާ ގުޅޭ ގަރާރު ބަލައި ނުގަތީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކަންކަމާމެދު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާތީ

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 14:55 | 3,813

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން - ރެސްޓޯރަންޓު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރު ބަލައި ނުގަންނަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެގަރާރު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމީ، ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު ގޮތެެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގައި ކުރެވެމުންދާތީ އެވެ.

ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަނުން އެންމެބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ފާޅުކޮށްފައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ވަނީ ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރެމް) ގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ރެމްއިން މިދިއަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފައުންޑިންގ މެމްބަރު ނުޒައިރު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޖައްމިއްޔާ އަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޖަމިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ފަހު ތިން ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ދިޔަކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ދިމާވި އެކިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހިލުމަށް ފަހު އަލުން މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ރެސްޓޯރެންޓް އިންޑަސްޓްރީއަށް އައި ގޮންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ނުޒައިރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި މި ހަރަކާތް އަލުން ފަށާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ މި ހަރަކާތުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މިވަގުތު މި ދާއިރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރި ވާތީ ކަމަށް ވެސް ނުޒައިރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާގުޅޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވަނީ ހައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިރާސީ އައު އަހަރު (2021) ގެ ކިޔެވުން ފެށުން ލަސްވުމާއި ގުޅޭ ގަރާރު ވެސް، ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމާފަ އެވެ. އެ ގަރާރު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމާފައިވަނީ، ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި އަދި ތައުލީމާއި ގުޅޭ ކަންކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން ކުރަމުންދާތީ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.