ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައީސަށް ދަންނަވަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީއިން ފާސްކޮށްފި

  • އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވަނީ މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށައަޅާފައި
  • މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބުނަނީ ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތް ނުކޮށްގެން
  • އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ވާހަކަތައް މަލީހު ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައި، އަދި ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 11:29 | 4,551

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ދަންނަވަން އެމްޑީޕީ ޕަރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 10 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް ނަސީމެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ހުށައެޅި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް މަގާމުގައި ހުންނަވާތާ ދެ އަހަރު ވީއިރު ވެސް މިނިސްޓަރ މަލީހު ހަދާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުގެ ޒިންމާއެއް އަދާ ނުކުރެވި ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދައުލަތަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއްކަން ކަށަވަރުވާ ހިނދު މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށް ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާކަން ސާފުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މަލީހު އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެމްޑީޕީ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ އާއި، ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި އެދުމުންދާތީ މަލީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށައަޅާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ވީޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަލީހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގާނޫނު ހަދާ ތަނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ކަންކަމުގައި މެމްބަރުން އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މެމްބަރުންގެ އަމަލުތައް އެއާ ހިލާފުކަން މަލީހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަލީހުގެ މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޖަލްސާތަކުގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މަލީހުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ އޭނާ މަގާމުގެ ކުފޫ ހަމަނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު މަލީހު ހިންގަވަމުން އަންނަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓްރީން އެންމެ އެދެވޭ ހިދުމަތެއް ލިބެމުން ނުދާތީ ރައްޔިތުން ވެސް އަންނަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށާއި މިނިސްޓަރު މަލީހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަލީހުގެ ނާގާބިލުކަން ދޭހަވާ މޭރުމުން އޭނާއަށް ފާޑުކިޔައި އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މަލީހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރައްވާ ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ވުޒާރާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިހާރު އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ނިންމާ ރައީސް އޮފީހާ އެ ކަރުދާސް ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.