އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގްލޯބަލް ސަކްސެސް

ރާއްޖެއިން އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9 ގެ ދަރިވަރުންނަށް
  • އައިޖީއެސް އިން ވަނީ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމުގެ ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ލޯންޗު ކޮށްފަ
  • މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އައިޖީއެސްގެ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:41 | 22,854

އައިޖީއެސްގެ ޗެއާމަން ރިފްއަތު މުހައްމަދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގްލޯބަލް ސަކްސެސް (އައިޖީއެސް) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ކެނޭޑިއަން ސްޕޭސް އޭޖެންސީ އާއި އައިޖީއެސް ގުޅިގެން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގައި ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9 ގެ ގްރޭޑް ތަކުގައި ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އައިޖީއެސް އިން ވަނީ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމުގެ ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗު ކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗު ކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ސެމިނާ ރޫމުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި، އައިޖީއެސްގެ ޗެއާމަން ރިފްއަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުން އެސްޓްރޮނޯޓަކަށް ވުމާއި، ސްޕޭސް އާއި ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށް އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާގައި ދެވޭ އިތުރު ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، ކެނޭޑިއަން ސްޕޭސް އޭޖެންސީގެ ސެޓްފިކެޓް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ރިފްއަތު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުން އަމަލީ ގޮތުން މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއްގައި ކަންކަން ހުންނަ ގޮތް އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކުރުމާއި، ނާސާގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެސް އިން އިންތިޒާމު ކުރާ މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ދާނީ، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 6 އިން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އައިޖީއެސްގެ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.