ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
އިންޑިއާ - ޕާކިސްތާން

އިންޑިއާއިން ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

  • ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:26 | 3,472

ދެ ގައުމު ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތައް ދަނީ ރައްދުކުރެވެމުން - ރޮއިޓަރސް

ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކަށް އިންޑިއާއިން ފަންޑު ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އެ ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވަމުން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ، ޕާކިސްތާނުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އެކުލެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އޮންނަ އިގްތިސާދީ ގުޅުން ހީނަރުކޮށްލައި، އެ ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ޓެރަރިޒަމް ސްޕޮންސަރ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރެއިޝީ ވަނީ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. ގުރައިޝީ ވަނީ މިކަމުގެ ހެކި އދ. އާއި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކަށް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދުދެމުން އިންޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް ފަންޑުކުރާ ކަމަށެވެ. އެ ތުހުމަތުތަކަށްވެސް ޕާކިސްތާނުން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ، ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތާލިބާނުންނާ އިންޑިއާއިން ބައްދަލުކޮށް އެ މީހުންނަށް ފަންޑުކުރި ކަމުގެ ލިޔުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.