ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ބޮލީވުޑް

އަކްޝޭ ޕާޓީތަކަށް ނުދަނީ ކީއްވެ؟

  • އަކްޝޭގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމަކީ "ލަކްޝްމީ"
  • އަކްޝޭ އަކީ އަވަހަށް ނިދާ ފަންނާނެއް

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:25 | 6,899

އަކްޝޭ ކުމާރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަކްޝޭ ކުމާރު ބޮލީވުޑް ޕާޓީ ތަކަށް ނުދާ ސަބަބު އޭނާ ވަނީ ދާދި ފަހުން ހާމަކޮށްފައެވެ.

"އާލީ ޓު ބެޑް އާރލީ ޓު ރައިސް" އަށް ލޯބިކުރާ އެކްޓަރ އަކްޝޭ، ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯގައި ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ޕާޓީތަކަށް ނުދަނީ އޭރަށް އެހެން ތަރިންނަށްވެސް ޕާޓީ ދޭން ޖެހޭނެތީ ކަމަށާއި ޕާޓީއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޓަކައި ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުވާނެތީ ކަމަށް އަކްޝޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީފެ ކުރިން "ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ޝޯގައި ވެސް އަކްޝޭ ވަނީ އޭނާއަކީ އޭނާއަކީ އަވަހަށް ނިދަން ލޯބިކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި އަވަހަށް ނިދުމަށްފަހު ވަރަށް ފަތިހާ ހޭލާމީހެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އާންމުކޮށް 9 ޖަހާއިދު ނިދާ ކަމަށާއި ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކަމުދާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަކްޝޭގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމަކީ "ލަކްޝްމީ" އެވެ. ޑިޒްނީ ހޮޓްސްޓްގައި ރިލީޒްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމްގައި އަކްޝޭއާއެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ކިއާރާ އަދުވާނީއެވެ.

އޭނާގެ ކުރިއަށް ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ހުރި އިރު އޭގެ ތެރޭގައި "ސޫރްޔަވަންޝީ"، "ބެލްބޮޓަމް"، "އަޓްރަންގީރޭ"، "ޕްރިތްވިރާޖް"، ބައްޗަން ޕާންޑޭ" އަދި "ރަކްޝާ ބަންދަން" ގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.