ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
އެޗްޑީސީގެ ރޭޓިންގ ދަށްކުރުން

އެޗްޑީސީގެ ރޭޓިންގ ސީސީސީއަށް ދަށްކޮށްފި

  • އެޗްޑީސީގެ ރޭޓިން ދަށްވެފައި ވަނީ އެކުންފުންޏަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުން
  • ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެޗްޑީސީގެ އެޗްޑީސީގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް އޮތީ "ބީ ޕްލަސް" ގައި
  • އެޗްޑީސީގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން "ބީ" އަށް ވެއްޓުނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:38 | 5,594

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން - ރާއްޖެއެމްވީ

ފިޗް ރޭޓިންސް އިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) "ސީސީސީ"އަށް ދަށްކޮށްފި އެވެ.

ފިޗް އިން އާންމިކޮށްފައިވާ ރޭޓިންސް އިން ދައްކާގޮތުން އެޗްޑީސީގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން "ބީ" ރޭންކް އިން "ސީސީސީ" އަށް ދަށަށްގޮސްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށަށް ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެޗްޑީސީގެ ރޭޓިން ދަށްވެފައި ވަނީ އެކުންފުންޏަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުންނެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާޗް މަހު އާންމު ކުރެވިގެންދިޔަ ރޭޓިން ގައި އެޗްޑީސީގެ އެޗްޑީސީގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް އޮތީ "ބީ ޕްލަސް" ގައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު އެ ރޭޓިންގް ވަނީ "ބީ" އަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ.

ފިޗް އިން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނުއިރު، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެޗްޑީސީގެ ދަރަނީގެ 22 އިންސައްތަ ފަންޑުކޮށްދީފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެކުންފުނީގެ 73 އިންސައްތަ އަށް ގެރެންޓީދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފިޗް އިން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން 'ބީ' އިން 'ސީސީސީ' އަށް ދަށްކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ލޯނު ނަގައިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އިތުރުވެފައިވުމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުުރުވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ލޮޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން ވަނީ ދަތިވެފަ އެވެ. އަދި ބޭރުން ފައިސާ ހޯދާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ހަމައަކަށް ނޭޅެނީސް ފަސޭހަ އިން ބޭރު ފައިސާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ފިޗް އިން ބުުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.