ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ޕޮމްޕެއޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކާ: މައިކް ޕޮމްޕެއޯ

  • ޕެރިސް އެގްރިމެންޓަކީ ޖޯކެއް
  • ޕެރިސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރި ގައުމުތަކުން އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ނުބަހައްޓާ
  • އެެމެރިކާ އިން ޕެރިސް އެގްރިމެންޓް އިން ވަކިވި ނަމަވެސް ސީއޯ2 އުފައްދާ މިންވަރު ބޮޑުތަނުން ދަށް ކުރި

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:50 | 7,862

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް ރިޗަރޑް ޕޮމްޕެއޯ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް ރިޗަރޑް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މިހެން ވިދާޅުވީ "ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައިއެވެ.

މި އިންޓަވައިއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޮމްޕެއޯ ވަނީ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓަކީ ޖޯކެއް ކަމަށާއި އެ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރި ގައުމުތަކުން އެ އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ނުބަހައްޓާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާ އިން އެ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހާއްސަކޮށް ޗައިނާ އަށް ބަލާނަމަ، ޗައިނާ އަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދުތަކަށް ވައި ތަޣައްޔަރުކުރާ ގައުމު ކަމަށާއި ސީއޯ2 އެންމެ ގިނައިން މިސަރަހައްދުގައި އުފައްދަނީ ބެއިޖިންގައި ކަމަށާއި ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެ އަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްރާކަމަށް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ޕެރިސް އެގްރިމެންޓުން ވަކިވި ނަމަވެސް ސީއޯ2 އުފައްދާ ވަރު ބޮޑުތަނުން މަދުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެމެރިކާ އަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން މިކަން ކޮށްފައި ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމުތަކުގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެން ކަމަށްވެސް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ކުރެވިގެން މިދިއަ ދަތުރަކީ މުހިންމު ދަތުރަކަށް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މި ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕޮމްޕެއޯ ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ދެގައުމަކުން އެއް މަންޒިލަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި އެކު އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރާނީ އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށްވެސް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.