އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ރާއްޖެ - ބަންގްލަދޭޝް

ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝިޕިން ލިންކްއަކުން ގުޅާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބަންގްލަދޭޝްއިން ފާޅުކޮށްފި

  • ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:58 | 10,815

ބަންގަލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާއި ދިވެހި ސަފީރު ޝާން ޝާކިރް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި ލައިގެން - ޔުނައިޓެޑް ނިއުސް ބަންގްލަދޭޝް

ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބުލް ކަލާމް އަބްދުލް މޮމެން ވަނީ ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރާއި ބުދަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓު ހައުސްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާ ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ޝިޕިން ލިންކްއަކުން ގުޅާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފާޅުކުރައްވަފައިވެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްއިން ހައިކޮލިޓީގެ ގާމެންޓާއި، ފާމަސޫޓިކަލް މެޓީރިއަލްސް، ލެދާ، ޕްލާސްޓިކްގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަން ޑރ. މޮމެން ވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ހިލަވެލި އެތެރެ ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ހިލަވެލި އެތެރެ ކުރަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިންނެވެ.

ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝިޕިން ލިންކްއަކުން ގުޅާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބަންގްލަދޭޝްއިން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ވަނީ ދާދި ފަހުން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.