ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކަންނެލިގަތުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލުމާއި ދެކޮޅު

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަންނެލި ގަތުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

  • ކަންނެލި މަސް އިތުރުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ރިސޮލިއުޝަން އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެ
  • މިހާތަނަށް އައިރު ރާއްޖެ ހިމެނިގެން ދާނީ މި ރިސޮލިއުޝަނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 09:54 | 18,368

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން، މަސް ބާނައި ބަރާކޮށްފައިވާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއެއް - ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ކަންނެލި މަސް ގަތުން ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީއިން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައިއޯޓީސީ) އިިން މި ސަރަހައްދުގެ ޓޫނާ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްނެގި އެއް ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިސޮލިއުޝަނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ދާއިރާއެއް ނަމަވެސް ކަންނެލި ބޭނުމުގައި މިންގަޑެއް ކަނޑައަޅަފައިވާ ކަންވެސް މިނިސްޓްރީ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ކަންނެލި މަހުގެ ސްޓޮކް ސަސްޓެއިން ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ގައުމުތަކަށްވެސް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ގައުމެއްގެ މަސް ގަތުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް މަސްގަތުން ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޖަމިއްޔާ ތަކުން ރާއްޖެއިން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކުވެސް ރާއްޖެ އާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާތީ މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އައިއޯޓީސީ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން މަޝްވަރާކޮށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މިނިސްޓްރީ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިރު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ހިޔާލު މިވަނީ ފާޅުކޮށްފައި ކަމަށާއި މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކޯސްޓަލް އޭރިއާގެ ގައުމުތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފްލީޓްތަކަށް ރާއްޖެ އާއި އެކު އެއް މޭޒެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ގޮވާލާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.