އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޗައިނާގެ އީގަރ މުސްލިމުން

އީގަރ މައްސަލަ ގަތުލުއާމެއްގެ ގޮތުގައި ކެނެޑާއިން ސިފަ ކުރުމުން ޗައިނާ ރަތަށް!

  • ކޭމްޕްތަކުގައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެބަތިބި
  • ޗައިނާއިން ދަނީ އަބަދުވެސް ވާހަކަތައް ދޮގުކުރަމުން

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 14:43 | 5,491

ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި އަޑު އުފުލުމެއްގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗައިނާގެ އީގަރ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން ދަނީ ގަތުލުއާމެއް ކަމަށް ކެނެޑާގެ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮމިޓީން ބުނުމުން، ޗައިނާއިން ދިފާއު ވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކެނެޑާގެ ޕާލިމެންޓަރީގެ ސަބްކޮމިޓީން ވަނީ ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަކީ ''ގަތުލުއާމެއް'' ކަމަށް ލޭބަލް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ބާރުއަޅާފައެވެ.

ކެނެޑާގެ ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބުނީ، ޒިންޖިއާންގެ އެއް މިލިއަނެއްހާ އީގަރ މުސްލިމުން ކޭމްޕްތަކުގައި ބަންދުކޮށް ޗައިނާއިން އެމީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސަބްކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން، ޗައިނާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ވަނީ ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ. ޗައިނާގައި ހިންގަމުންދާ އަމަލުތައް ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކުރަން ކޮމިޓީން ވަނީ ލަފާ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ކުށްވެރި ކުރަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރު ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ނޫން ކަމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ބުންޏެވެ.

ކެނެޑާ ސަރުކާރުން އެހެން ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ޒިންޖިއާންގައި ހިންގާ ކޭމްޕްތަކަށް ވަނުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގައި ލޮބީ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ލަފާ ދީފައެވެ. ޕާލަމެންޓަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ކެނެޑާގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތާއިދު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ވާހަކަތަކާއި އެކު ޗައިނާއިން ވަނީ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ދާހިލީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ވެސް ޗައިނާ އިން ވަނީ ކެނެޑާއަށް އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އީގަރ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައިގައި ޗައިނާއަށް އަމާޒު ވަމުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރު ވަމުން އަންނަ އިރު، ޗައިނާއިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަނީ "ރިހެބިލިޓޭޝަން" ގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.