ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން އުފުލީ އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން

 • އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިންސްއިން ރާއްޖެއަށް 13,379 މީހުން ވަނީ އައިސްފައި
 • ދެން އެންމެ ގިނައިން އައީ ގަތަރު އެއަރވޭސްއިން، އެއީ 13,250 މީހުން
 • އެންމެ ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ގަތަރުން، 192 ފަހަރު އައިސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 08:48 | 4,425

ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާޅި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން އުފުލި އެމިރޭޓްސް އަދި ގަތަރުގެ ފްލައިޓްތަކެެއް - ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ދަތުރު ކޮށްފައި ވަނީ އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13،379 އަށް އަރާފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 162 ދަތުރު ކޮށްފައެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން އައި ގަތަރު އެއަރވޭސްއިން މިހާތަނަށް 13،250 މީހަކު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި ޖުމްލަ 192 ފްލައިޓް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައި ވަނީ ގަތަރު އެއަރވޭސްއިންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް މީހުން އުފުލި އެއަރލައިންތަކާއި، އަދަދުތައް

 • ގަތަރު އެއަރވޭސް: 13،250 މީހުން، 192 ދަތުރު
 • އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިންސް: 13،379 މީހުން، 162 ދަތުރު
 • ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް: 1،786 މީހުން، 134 ދަތުރު
 • ޓާކިޝް އެއަރލައިންސް: 2,160 މީހުން، 108 ދަތުރު
 • އިއްތިހާދު އެއަރވޭސް: 886 މީހުން، 72 ދަތުރު
 • އިންޑިގޯ: 2,551 މީހުން، 50 ދަތުރު
 • ސްޕައިސް ޖެޓް: 274 މީހުން، 32 ދަތުރު
 • އެއޮރޮފްލޯޓް: 3,961 މީހުން، 24 ދަތުރު
 • އެއަރ އިންޑިއާ: 903 މީހުން، 16 ދަތުރު
 • ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް: 127 މީހުން، 2 ދަތުރު
 • އެޑެލްވެއިސް އެއަރލައިން: 142 މީހުން، 4 ދަތުރު

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަންއިން ވެސް ވަނީ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއި ދެމެދު 62 ދަތުރު ކޮށް، 2,152 މީހުން ރާއްޖެއަށް އުފުލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން، 11 އެއަރަލައިނަކުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލި ފަހުން މިވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން 41،571 މީހުން ދަތުރު ކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 31،801 މީހުންނަކީ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.