އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އަޔަލެންޑްގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު

ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި އެކު އަޔަލެންޑުން ލޮކްޑައުނަކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން

  • މި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ވަނީ ލަފާދެއްވާފައި
  • ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދެއް ނުކުރާނެ
  • ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އެގައުމުގައި އެލީޓް ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 01:52 | 3,535

އަޔަލެންޑް އިން މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަކީ އެގައުމުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިގެންދާ ލެވެލް 5 ގެ ފިޔަވަޅެއް - އާކައިވް

އަޔަލެންޑްގެ ސަރުކާރުން ނޭޝަންވައިޑް ލޮކްޑައުން އަކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ގެން ގުޅޭ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ސްކައި ނިއުސްގައިވާ ގޮތުން އަޔަލެންޑްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ހަ ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް އެ ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް އަޔަލެންޑް ސަރުކާރުން ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އަޔަލެންޑް އިން މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަކީ އެގައުމުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިގެންދާ ލެވެލް 5 ގެ ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ވެސް ވަނީ ލަފާދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުުރުން، ގައުމު ލޮކްޑައުން އަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސްކޫލްތަކާއި ކުދިން ބަލާ ނާސީރަތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ސްކައި ނިއުސްގައި ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެލީޓް ލެވެލްގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު އެހެން ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ސެލޫން އަދި ޒާރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ނުވާ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަށް ހުޅުުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޔަލެންޑްގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާން ކުރެވުމާއި އެކު އެގައުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަނާޒާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 10 މީހުންނަށެވެ. އަދި ކައިވެނި ހަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެންމެ ހަ މީހުންނަށެވެ. އަދި ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު އެއްވެސް މީހެއް އެމީހެއް ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ވުރެން ފަސް ކިލޯ މީޓަރު ދުރަށް ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާނެ ކަމަށް ސްކައި ނިއުސް އިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އަޔަލެންޑުން 50,993 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ އިރު، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު 23,364 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި 1,852 މީހުން ވަނީ މަރުވަފައެވެ. އެގައުމުގައި މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 25,777 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.