ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ

އަނަސްގެ މަރު: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާ އަށް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލް ކޮށްފި

  • އަނަސް މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ، ތަވާލް ކުރި ނަމަވެސް ގިނަ އަޑުއެހުންތައް ވަނީ ކެންސަލް
  • މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 7 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު، ދައުވާލިބޭ 7 މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރެ
  • އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ގަރާޖް ތެރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީގެން

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 12:10 | 3,196

ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލާވިފައިވާ ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސް - ފޭސްބުކް

ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ތިން ވަނަ ދުވަހާއި މާރޗު ދެވަނަ ދުވަހު ތާވަލް ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިވަނީ ވެފަ އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަނަސްއަށް ޙަމަލާ ދިނުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދަޢުވާ ލިބޭ 3 މީހުންނަކީ ޅ. ކުރެންދޫ އަސުރުމާގޭ އަޙްމަދު ޒަޔާނާއި، މ. ދިމިޝްގު، އުސްމާން ޝަރީފް އަދި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާޤުއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ 4 މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، ލ. ގަން ތުނޑީ ނަންނާރިގޭ، ޖުނައިހު ޢަބްދުﷲ އާއި، ސ. ފޭދޫ ވެސްޓަންވިލާ ހަސަން މަހްފޫޒާއި، ތ. ކިނބިދޫ ގުލްފާމުގޭ، މުޙައްމަދު ޝާޒާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1746، ސިމާހް މޫސާ އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުން ފަސް ކޮށްފައިވަނީ އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލިއެކިއުން ލިބިފައިނުވާތީއެވެ.

އެގޮތުން އަނަސް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ޖުނައިޙުގެ މިހާރުގެ ވަކީލު އާދަމް އާސިފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޖުނައިޙުގެ ފަރާތުން ކުރިން ވަކާލާތު ކޮށްފައިވަނީ އެހެން ވަކީލެއް ކަމަށާއި، އެހެންވުމާއެކު އޭނާ އަށް މި މައްސަލައިގެ ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ދުވަހު މައްސަލައިގެ ސީން އޮފް ކްރައިމް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރި އޮފިސަރާއި، ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އަނާލިސިސް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރު ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ނަމަވެސް ދިފާއަށް ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާއިރު ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ދިފާއުވުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މުޙައްމަދު ސަމީރް ވަނީ އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 7 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާއިރު، ދައުވާ ލިބޭ 7 މީހުން ވެސް ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ.

އަނަސް މަރާލުމުގެ ހާދިސާ:

އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ގަރާޖް ތެރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީގެން ނެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އަނަސް މަރާލީ އެހެން ބަޔަކަށް ދޭން ރާވައިގެން ދިޔަ ހަމަލާއެއްގައި އޮޅިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައި އެވަނީ، އަނަސް މަރާލީ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެއީ އޮޅިގެން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް، އޭރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މީގެއިތުރުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، އަނަސް މަރާލީ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އެއްގުރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހަނދުވަރުދޭ ގޯޅި ތެރޭގައި ތިބިކަން އެނގިގެން އެ މީހުން މަރާލަން ރާވައިގެން އެތަނަށް ދިޔަ ވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިނދެފައި އަނަސްއަށް އެމީހުން ފެނިގެން ބިރުން ދުވެފައި ލިޓަސް ތެރެއަށް ވަނުމުން އަނަސް އެއީ އެ ގުރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި 8 މީހަކު 4 ސައިކަލެއްގައި ދިޔައީ މީހަކު މަރާލުމަށް ވަޅި ހިފައިގެން ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި އެމީހުން ދިޔައިރު އެމީހުން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ 25 ތަނަކަށް ވަނީ ވަޅި ޖަހާފައެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ ޒަހަމުތަކުގެ ސީރިއަސްކަމުން އަނަސް އެތަނުގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ޢާއްމުން އެއްވެ އަނަސް ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރު ބަލައި ފޮޓޯ ނަގާ ހެދިއިރުވެސް އެއްވެސް މީހަކު އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ލިޓަސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އަނަސްގެ ގައިން ފައިބަމުން ދިޔަ ލޭ މަނާކުރެވޭތޯ ބަލަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ފުލުހުން ކަމަށާއި ވަގުތުން ދެވެން ހުރި ފަރުވާ ޑޮކްޓަރުން ދިން ނަމަވެސް އޭރު އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އަނަސް އަކީ އޭނާ މަރާލުމުގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޓަސްގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނަސް ލިޓަސް ކައިރިއަށް ދިޔައީ ކުރިން އޭނާއާއެކު އެތަނުގައި އުޅުނު ރަހުމަތްތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.